فیلم منجی

مجموعه «منجی» زندگی نامه عیسی مسیح است که بر اساس انجیل لوقا نگاشته و ساخته شده است . این فیلم در مناطق خاورمیانه و اسراییل فیلم برداری شده. تا بحال به زبانهای مختلف فارسی ، اذری و عربی و عبری ترجمه شده است . امیدواریم از مشاهده ان لذت ببرید.

قسمت هشتم

12 mei 2021

قسمت هفتم

12 mei 2021

قسمت ششم

12 mei 2021

قسمت پنجم

12 mei 2021

قسمت چهارم

12 mei 2021

قسمت سوم

12 mei 2021

قسمت دوم

12 mei 2021

قسمت اول

12 mei 2021