در باره ما

بفرمایید چای یکی از ده ها پروژه سازمان خدمات مسیحی خافه است. سازمان خافه تمام تلاش خود را انجام می دهد تا مسیحیان هلند را تشویق و راهنمایی کند تا انها بتوانند به بهترین شکل ممکن با پناهجویان در این کشور در تماس باشند، در کنار این عزیزان باشند و پناهجویان را حمایت کنند.
تیم و گروه بفرمایید چای خدمات و حمایت های خود را به طور خاص بر فارسی زبانان و ایرانیان ساکن هلند متمرکز ساخته و تمام این خدمات با همکاری نزدیک سازمان مسیحی خانه امن انجام می پذیرد.

امیدواریم تمام عزیزانی که حتی یکبار با ما و گروه بفرمایید چای ملاقات می کنند، محبت خدا را تجربه کنند.

خدا شما را دوست دارد.

تیم خادمین پروژه بفرمایید چای.