کودکان

سرودهای پرستشی کودکان

کودکان خود را از کودکی با پرستش خدا آشنا کنیم.
دعا میکنیم این سرودها در این مسیر به شما کمک کنند.

kerstlied

3 februari 2021

Daniël

3 februari 2021

vlaggen van de overwinning

3 februari 2021

ik ben blij

3 februari 2021

God is onze toevlucht en kracht

3 februari 2021

Bid, bid vandaag

3 februari 2021

elke ochtend

3 februari 2021

liefdeslied

3 februari 2021

wat een dag vandaag

3 februari 2021

دوستی و همسایه ها

خدا مارو تشویق میکنه تا با هم دوست باشیم و به بقیه آدمها احترام بزاریم و محبتشون کنیم.
تو این برنامه که مخصوص بچه های عزیز هست به این موضوعات می پردازیم.

قسمت سوم

3 februari 2021

قسمت دوم

3 februari 2021

قسمت اول

3 februari 2021

قصه و آواز فصل اول

برنامه‌ پرستش و آواز مخصوص کودکان
در این مجوعه خاله مژگان بهمراه عمو داریوش و عمو مارکو سرودهای پرستشی مخصوص کودکان را اجرا می کنند.
و خاله مژگان قسمت‌هایی از کتاب مقدس را برای بچه ها می خواند و اونها رو تشویق می‌کند تا چطوری میتونند با خدا صحبت کنند.