جوانان

زبان عشق

هر کدام از ما زبان عشقی داریم که با شناخت آن می‌توانیم روابط بهتر و سالم تر و مفید تری با هم داشته باشیم.
همانطور که خدا با زبان عشق توسط مسیح عیسی با ما سخن گفت و مخزن عشق ما را پر ساخت.
برنامه ای مخصوص پدر و مادرها و خادمينی که با نوجوانان سر و کار دارند نویسندگی و اجرای داریوش گلباغی و همراهی ترمه که به سبک جدید رادیو در تلویزیون انجام شده است.

قسمت سیزدهم

12 januari 2021

قسمت دوازدهم

12 januari 2021

قسمت یازدهم

12 januari 2021

قسمت دهم

12 januari 2021

قسمت نهم

8 januari 2021

قسمت هشتم

8 januari 2021

قسمت هفتم

8 januari 2021

قسمت ششم

8 januari 2021

قسمت پنجم

15 december 2020

قسمت چهارم

15 december 2020

قسمت سوم

15 december 2020

قسمت دوم

15 december 2020

قسمت اول

15 december 2020

دوستانه با جوانان

برنامه دیگری از خانه امن که مخصوص جوانان در دوران قرنطینه کرونا ساخته شده است.
در فصل یک این مجموعه داریوش گلباغی شبان جوانان با بیش از پنجاه جوان از نقاط مختلف جهان به گفتگو درباره موضوعات مهم و چالش برانگیز زندگی می پردازد و پاسخ سوالات را در کلام خدا جستجو می‌کنند

قسمت یازدهم

4 februari 2021

قسمت هفتم

18 januari 2021

قسمت هشتم

4 februari 2021

قسمت نهم

4 februari 2021

قسمت ششم

18 januari 2021

قسمت سیزدهم

4 februari 2021

قسمت سوم

4 februari 2021

قسمت دوم

4 februari 2021

قسمت دوازدهم

4 februari 2021

قسمت دهم

4 februari 2021

قسمت چهارم

4 februari 2021

قسمت پنجم

4 februari 2021

قسمت اول

4 februari 2021

با من باش

.برنامه ای جدید از سازمان خدماتی خانه امن با اجرای داریوش گلباغی در این برنامه قصد داریم تا در محیطی صمیمی و دوستانه با مهمانان برنامه .درباره موضوعات مختلفی که مربوط به ایمان و زندگی مسیحی می شود صحبت کنیم .گاهی یک پیغام تشویق کننده از کلام خدا و گاهی شهادتی کوتاه از زندگی افراد می تواند ایمان ما را بنا کند .این برنامه همچنین تلاش می کند تا جوانان با استعداد و ایماندار فارسی زبان از سراسر جهان را به شما معرفی کند.

قسمت نهم

15 januari 2021

قسمت هشتم

15 januari 2021

قسمت هفتم

15 januari 2021

قسمت ششم

15 januari 2021

قسمت پنجم

15 januari 2021

قسمت چهارم

15 januari 2021

قسمت دوم

15 december 2020

قسمت اول

15 december 2020

وای فای

خدمت جوانان یکی از خدمات پایه ای و مهم در کلیساهاست.
خانه امن این افتخار را دارد که در ده سال گذشته با جوانان فارسی زبان بسیاری در تماس بوده، باعت تشویق و بنای انسان آنها بوده، در تعلیم کلام خدا و پرستس به آنها کمک کرده است.
مجموعه وای فای فصل یک داستان چند جوان هست که با هم به مطالعه کلام خدا می پردازند و آیات را با زندگی امروز خودشان تطبیق می‌دهند.
آیا خدای کتاب مقدس برای امروز من و شما هم پیغامی دارد؟ آن پیام چیست؟

قسمت یازدهم

12 januari 2021

قسمت دهم

12 januari 2021

قسمت نهم

12 januari 2021

قسمت هشتم

12 januari 2021

قسمت هفتم

12 januari 2021

قسمت ششم

12 januari 2021

قسمت پنجم

12 januari 2021

قسمت چهارم

12 januari 2021

قسمت سوم

12 januari 2021

قسمت دوم

12 januari 2021

قسمت اول

12 januari 2021