کتاب مقدس رایگان

هدیه ما به شما؛ آیا کتاب مقدس را مطالعه کردید؟
می تونم بپرسم چرا؟
شاید هم تا به امروز این کتاب را نداشتین. خبر خوب این است که گروه خدمتی ما برای شما یک هدیه عالی در نظر دارد. از طریق لینک زیر با ما تماس بگیرید تا این کتاب اززنده را به دست شما برسونیم.