خدا پر از محبت است. او من رو تبدیل کرد و من هم می خوام اینرو با دیگران درمیون بذارم

من خدا را در سخت ترین روزهای زندگی در ایران از طریق همسرم شناختم. همسرم قبلا به مسیح ایمان آورده بود ولی من نمی دونستم. من همیشه می گفتم چرا تو با بقیه هم سن و سالهای خودت فرق داری؟ چرا انقدر ارامش داری. کمکهای همسرم به من باعث شد با خدا اشنا بشم و الان دوست دارم دیگران هم این تبدیل رو در من ببینند و بدونند که عیسی مسیح چقدر خوب و زیباست. 

 

راه های ارتباط با بفرمایید چای