ዝምድና እግዚኣብሔርን ሰብን ከመይ ነይሩ? ታሪኽ ፍጥረት ዓለም

ዝምድና እግዚኣብሔርን ሰብን ከመይ ነይሩ? ታሪኽ ፍጥረት ዓለም ኣብዚ ካልኣይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽን መሓዞም ፌፈንን፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ታሪኽ ፍጥረት ዓለም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ። ብቀጥታ ብፌስቡክ መሰንጀር ምዝርራብ ኢሜል ምስዳድ

Lees meer

እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ መከራና ኣበይ ኣሎ? ታሪኽ ቅዱስ ዮሴፍ

እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ መከራና ኣበይ ኣሎ? ታሪኽ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽ፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ዛንታ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ። ብቀጥታ ብፌስቡክ መሰንጀር ምዝርራብ ኢሜል ምስዳድ

Lees meer