خدا من را همانطور که هستم پذیرفت

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدا من را همانطور که هستم پذیرفت وقتی خانه ما در ایران به علتی که هنوز هم نمی دانم منفجر شد و پدرم…

Lees meer

خدا مرا از کما دوباره زنده کرد

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدا مرا از کما دوباره زنده کرد وقتی خانه ما در ایران به علتی که هنوز هم نمی دانم منفجر شد و پدرم…

Lees meer

خدایا در چشمانم نگاه کن و با من صحبت کن

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدایا در چشمانم نگاه کن و با من صحبت کن من بنیامین هستم و در ایران تمام عمر بدنبال خدا بودم ولی نه…

Lees meer

مسیح همه گناهانم را بخشید

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما مسیح همه گناهانم را بخشید من فرشاد هستم و در یک خانواده مذهبی مسلمان بدنیا آمدم و تا سن نوجوانی و جوانی حتی…

Lees meer

من توانستم قاتل دایی ام را ببخشم

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما من توانستم قاتل دایی ام را ببخشم مانی در یک خانواده مذهبی در جنوب ایران به دنیا اومده و برای اینکه به نظر…

Lees meer

خانواده مرا طرد کردند ولی خدا مرا پذیرفت

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خانواده مرا طرد کردند ولی خدا مرا پذیرفت وقتی بچه بودم سنگسار یک زن رو دیدم و همونجا برام سوال بود که چرا…

Lees meer

شهادت علی مسیح من رو آزاد کرد

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما از اعتیاد آزاد شدم وقتی بچه بودم سنگسار یک زن رو دیدم و همونجا برام سوال بود که چرا آدمهای دیگه یک زن…

Lees meer

تونستم ببخشم

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما تونستم ببخشم در یک خانواده ای بزرگ شدم که وضع مالی خوبی نداشتیم پدرم سخت کار می‌کرد و زحمت می کشید یادم هست،پدرم…

Lees meer

عیسی مسیح پسرم رو شفا داد

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما عیسی مسیح پسرم رو شفا داد دوستهای من به من می گفتند: مسعود کافر یعنی اونها میدونستند که من به هیچ چیزی معتقد…

Lees meer

شهادت ایمان مسیحی سعید

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما از حافظ تا مسیح کند پیدا خدا درباره را خودش های سوال جواب بود نتوانسته او ولی بودند مذهبی سعید مادری خانواده اینکه…

Lees meer