خدا من را همانطور که هستم پذیرفت

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدا من را همانطور که هستم پذیرفت وقتی خانه ما در ایران به علتی که هنوز هم نمی دانم منفجر شد و پدرم…

Lees meer

خدا برای من پدری کرد

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدا برای من پدری کرد هیچ وقت فکر نمی کردم که خدا مثل یک پدر باشد. همیشه حس می کردم از من دور…

Lees meer

خدا پر از محبت است. او من رو تبدیل کرد و من هم می خوام اینرو با دیگران درمیون بذارم. 

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدا پر از محبت است. او من رو تبدیل کرد و من هم می خوام اینرو با دیگران درمیون بذارم من خدا را در…

Lees meer

خدا من رو فراموش نکرده پس تو رو هم دوست داره

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما  خدا من رو فراموش نکرده پس تو رو هم دوست داره در روزهایی از زندگی که پدرم رو از دست داده بودم با…

Lees meer

خدا مرا از کما دوباره زنده کرد

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدا مرا از کما دوباره زنده کرد وقتی خانه ما در ایران به علتی که هنوز هم نمی دانم منفجر شد و پدرم…

Lees meer

خدایا در چشمانم نگاه کن و با من صحبت کن

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خدایا در چشمانم نگاه کن و با من صحبت کن من بنیامین هستم و در ایران تمام عمر بدنبال خدا بودم ولی نه…

Lees meer

مسیح همه گناهانم را بخشید

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما مسیح همه گناهانم را بخشید من فرشاد هستم و در یک خانواده مذهبی مسلمان بدنیا آمدم و تا سن نوجوانی و جوانی حتی…

Lees meer

من توانستم قاتل دایی ام را ببخشم

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما من توانستم قاتل دایی ام را ببخشم مانی در یک خانواده مذهبی در جنوب ایران به دنیا اومده و برای اینکه به نظر…

Lees meer

خانواده مرا طرد کردند ولی خدا مرا پذیرفت

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما خانواده مرا طرد کردند ولی خدا مرا پذیرفت وقتی بچه بودم سنگسار یک زن رو دیدم و همونجا برام سوال بود که چرا…

Lees meer

قسمت هفدهم

تماس با ماگروه ها اریترایی ها جوانان کودکانخدمتهای ما شهادتهای عظیم کارهای خدا مطالعات کتاب مقدس دعا دوره های آلفا پرستش فیلم منجی پروژه کتاب مقدس پادکست ها جوانان کودکاندر باره ما قسمت هفدهم راه های ارتباط با بفرمایید چای

Lees meer