مطالعات کتاب مقدس

راه صلیب

راه صلیب جلجتا او را بهر ما پیمود تا ما را از ظلمت گناه و تاریکی نجات بخشد.
در این مجموعه برنامه ها برادر تئو کروک به زبان هلندی و برادر داریوش گلباغی به زبان فارسی به شما کمک می کنند تا بخش‌هایی از خدمات و زندگی و شخصیت عیسی مسیح را بهتر درک کنیم.

قسمت یازدهم

12 januari 2021

قسمت دهم

12 januari 2021

قسمت نهم

12 januari 2021

قسمت هشتم

12 januari 2021

قسمت هفتم

12 januari 2021

قسمت ششم

12 januari 2021

قسمت پنجم

12 januari 2021

قسمت چهارم

12 januari 2021

قسمت سوم

12 januari 2021

قسمت دوم

12 januari 2021

قسمت اول

12 januari 2021

قدم های اساسی برای رشد روحانی

برنامه ای مفید از شبکه محبت و با اجرای دکتر ساسان توسلی. در این برنامه سعی می کنیم تا به زبانی ساده و شیوا به دو موضوع مهم  بپردازیم. اول اینکه چطور می توانیم در زندگی روحانی و ایمان خود رشد کنیم؟ چطور با چالشهای موجود بر سر راه خود کنار بیاییم تا تغیراتی اساسی در شخصیت ما بوجود بیاید؟ و دوم آنکه به سمت و سوی شبیه عیسی مسیح شدن, گام برداریم و ثمرات روح القدس در زندگی ما نمایان شود.

قسمت چهاردهم

14 januari 2021

قسمت سیزدهم

14 januari 2021

قسمت دوازدهم

14 januari 2021

قسمت یازدهم

14 januari 2021

قسمت دهم

14 januari 2021

قسمت نهم

14 januari 2021

قسمت هشتم

14 januari 2021

قسمت هفتم

14 januari 2021

قسمت ششم

14 januari 2021

قسمت پنجم

14 januari 2021

قسمت چهارم

12 januari 2021

قسمت سوم

12 januari 2021

قسمت دوم

12 januari 2021

قسمت اول

12 januari 2021

سری برنامه های مطالعات کتاب مقدس

کلام خدا چشمه آب حیات است برای روح تشنه ما و نان آسمان است برای گرسنگی روح و افکار ما.
در عمق های کلام او با فروتنی وارد می شویم تا او را بیشتر درک کنیم و بشناسیم.
در این برنامه ها همراه با برادر فریدون مخوف به مطالعاتی از قسمت‌های مختلف کتاب مقدس می پردازیم.

قسمت سوم

14 januari 2021

قسمت دوم

14 januari 2021

قسمت اول

14 januari 2021