پرستش

موزیک ویدئوهای پرستشی مسیحی

کاری از سازمان مسیحی خانه امن. پرستش, قلب ایمان مسیحی است و به ما این اجازه را می‌دهدکه حضور خدا را احساس کنیم، صدای او را بشنویم و زندگی خود را تسلیم او کنیم. دعای ما در این مجموعه از سرودهای پرستشی این هست که زندگی های خود را چون قربانی سوختنی, تقدیم خدایی کنیم, که جانش را فدای ما کرد.

.

خانه پرستش

مجموعه ای از سرودهای پرستشی که به هدایت برادر ژیلبرت توسط برادران و خواهران مسیحی در برنامه خانه پرستش دوباره بازخوانی شده است. دعا می کنیم باعت برکت شما باشد.

قسمت دهم

23 februari 2021

قسمت نهم

18 januari 2021

قسمت هشتم

18 januari 2021

قسمت هفتم

18 januari 2021

قسمت ششم

18 januari 2021

قسمت پنجم

18 januari 2021

قسمت چهارم

18 januari 2021

قسمت سوم

18 januari 2021

قسمت دوم

18 januari 2021

قسمت اول

18 januari 2021